Đơn giản hóa việc sử dụng và quản lý hoạt động email

Email là một trong những hình thức giao tiếp quan trọng nhất mà chúng ta từng biết. Mặc dù trong hơn một thập kỷ qua, phương tiện truyền thông xã hội đã thay đổi cách chúng ta giao tiếp, email vẫn còn quan trọng trong giao tiếp kinh doanh. Đó cũng là phương pháp được ưa thích để giao tiếp với khách hàng.

Read More
admin May 8, 2020 0 Comments

Giải pháp CRM cho doanh nghiệp SMEs

The time has finally come. You’ve poured your blood, sweat, and tears into your most recent content piece, and it’s ready to be packaged up and sent to the client to be pushed live. After a few final checks and only…

Read More
admin November 16, 2019 0 Comments

Giải pháp CRM cho doanh nghiệp logistics

Giải pháp CRM cho doanh nghiệp logistics 3 thay đổi quan trọng trong ngành Logistics toàn cầu, chuyển đổi kỹ thuật số, Thay đổi sự mong đợi của khách hàng

Read More
admin November 16, 2019 4 Comments

Event Tracking trên CRM theo dõi hành trình người mua hàng

Email là một trong những hình thức giao tiếp quan trọng nhất mà chúng ta từng biết. Mặc dù trong hơn một thập kỷ qua, phương tiện truyền thông xã hội đã thay đổi cách chúng ta giao tiếp, email vẫn còn quan trọng trong giao tiếp kinh doanh. Đó cũng là phương pháp được ưa thích để giao tiếp với khách hàng.

Read More
admin May 9, 2019 0 Comments