Event Tracking trên CRM theo dõi hành trình người mua hàng

Hiểu biết sâu sắc về khách hàng

Theo dõi trang web và trong ứng dụng

Lập kế hoạch các cuộc hội thoại thông minh, có liên quan đến khách hàng tiềm năng bằng cách hiểu biết những trang web khơi gợi sự hứng thú và tương tác của họ với ứng dụng.

Timeline hoạt động

Đơn giản hóa event tracking (theo dõi sự kiện) bằng cách cho nhóm sales của bạn chế độ xem theo dòng thời gian với sự tương tác của từng khách hàng với doanh nghiệp của bạn

ử dụng CRM bán hàng để theo dõi hành trình khách hàng

Phân khúc dựa trên hành vi

Chế độ xem theo dòng thời gian cho bạn tập hợp những ý tưởng về sự tương tác của những liên hệ gần. Bạn có muốn phân tích sự tương tác thông qua các kênh cụ thể như email, cuộc gọi hay cuộc hẹn không? Sử dụng bộ lọc nâng cao trong CRM bán hàng hoàn toàn có thể làm điều đó. Phân đoạn hành vi của khách hàng qua loại hành động, hiểu được sở thích của họ và lên kế hoạch cho những bước tiến tiếp theo.

Lead scoring nâng cao

Nếu thu hút tốt được khách hàng, xếp hạng họ theo hành vi sẽ là một việc làm lí tưởng. Bạn cần phải biết leads đang làm gì trên trang web của bạn và cách họ quan tâm đến sản phẩm trước khi bạn quyết định khi nào và bằng cách nào tiếp tục theo chân họ. Sử dụng tính năng Event Tracking trong Freshsales để chấm điểm leads dựa vào những hoạt động trên web và ứng dụng. Biến CRM bán hàng của bạn trở thành một bảng báo cáo về leads.

Tham khảo tại: https://bit.ly/3b28CPv