Event Tracking trên CRM theo dõi hành trình người mua hàng

Email là một trong những hình thức giao tiếp quan trọng nhất mà chúng ta từng...

Giải pháp CRM cho doanh nghiệp logistics

Giải pháp CRM cho doanh nghiệp logistics 3 thay đổi quan trọng trong ngành...

Giải pháp CRM cho doanh nghiệp SMEs

The time has finally come. You’ve poured your blood, sweat, and tears into your...

Đơn giản hóa việc sử dụng và quản lý hoạt động email

Email là một trong những hình thức giao tiếp quan trọng nhất mà chúng ta từng...

Freshsales sẽ giúp Doanh Nghiệp như thế nào trong mùa dịch COVID-19 (phần 1)

Bài viết này sẽ không nói nhiều về việc CRM là gì mà sẽ tập trung vào việc ứng...